#1

ನನಗೆ ಕಷ್ಟವಾದದ್ದು, ನೀ ಕೊಡೊ ಬಿಳ್ಕೊಡುಗೆ.

ಸಂದರ್ಭ : ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಹೇಳುವ ಸಮಾಲೊಚನೆ, ಅರ್ಥೆೃಸುವ ಸ್ನೇಹ ಸಂಭಂದಗಳ ಆಳ.

ಓ ಎಂತಾ ಮಾತು, ಬಲು ಹಿತವಾದ ನೋವು , ನನ್ನಿ ಅದೃಷ್ಟವಷ, ನನ್ನೀ ಹಿತೈಷಿಗಳಾಗಿ ನೀವಾಗಿರಲು, ಒಂದು ಅಂಕಣದ ಭಾದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯುವುದೇ. ಇದೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮಿ ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದೇಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ, ನಮ್ಮೀ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇ,‌ ಹೀಗೊಂದುವೇಳೆ ಸರಿಯಿದ್ದರೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಬರುತಿರಲ್ಲಿಲವೋ ಏನೋ, ಅದು ತಿಳಿಯದ ಮಾತು.
ನಾನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿ, ನನಗಿರುವುದು ಸ್ನೇಹದ ಹಂಗು, ವಿನಹ ಮತ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಾ. ಮನುಷ್ಯ ಕಟ್ಟು ಗೋಡೆಗಳ ಒಡೆಯ ಬಲ್ಲ, ಈ ಮೌನದ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲ.
ಇಂದೇಕೋ ನಮ್ಮೀ ಋಣದ ಬಾರಗಳೇ ಕಮ್ಮಿಯಾದಂತೆ ಅನಿಸುತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು ಈ ಅಡಚಣೆಗಳೇ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿವೆ. ಸರಿ ಬಿಡು ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಮರ್ತನೆ ಅಲ್ಲ .
ಈ ಜೀವನದ ಜೋಕಾಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಂತೆ, ಹಿಂದೆಯೂ ಬರಬೇಕಲ್ಲವೇ. ಅದ್ಯಾವ ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ, ಅದು ತಿಳಿಯದ ಮಾತು, ನಾನು ಬಿಳ್ಕೊಡುವೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಕಾರಾತ್ಮಗಳ.
ತಿಳಿಹೇಳುವೆ ನನ್ನೀ ಈ ಬುದ್ದಿ ಭ್ರಮಣೆಗೆ, ಶರಣಾಗಿಹೆ ನಾನಿಂದು ನಿಮ್ಮೀ ಕೃತಘ್ನತೆಗಳ ದಾರಿಯಲಿ.
-ಮನ್ನಿಸು ನನ್ನನ್ನು.
@ದಿlip

ತಿಳಿ ಗಾಳಿ

photo-1495427513693-3f40da04b3fd

 

ಸಾರಿ ಸಾರಿ ನಾ ಕೇಳುವೆ,
ನನ್ನ ಈ ಎಕಾಂತದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು.

ಯಾರೊ ನಾನು, ಯಾರೇ ನೀನು,
ಅನ್ನೊ ಮನುಜರೆಲ್ಲಾ,
ಮಾತೇ ಎಕೇ ಬೇಕು.
ಸರಿದಾರಿ ಎಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾವುದಿಲ್ಲಿ.

ಸನಿಹ,ಸನಿಹ ಮಾತೆಲ್ಲವು,
ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೌನ, ಮೌನ ನಾ ತಾಳುವೇ
ಮನಸು ಕುಡಾ ಮರೆಮಾಚದೇ.

ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬರುವುದೆಲ್ಲಾ,
ಕೇಳದಲೆ ಕಾನೆಸಿಗುವುದೆಲ್ಲಾ.
ನೀನೇ, ನೀನೇ, ನನಗೆಂದಿಗು.

ಯಾರೆಂದರು ನೀನೇ ಕಣೆ,
ಎನಾದರು ನನ್ನಾ ಹೊಣೆ,
ಒ ಜೀವವೇ ಬೇಕಲ್ಲವೇ.

ಎನನ್ನೇ ಹೇಳು, ಎನನ್ನೇ ಕೇಳು,
ನಾನೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಲ್ಲವೇನು.
ಸಾರಿ ಸಾರಿ ನಾ ಹೇಳಿದೆ,
ನನ್ನ ಈ ಎಕಾಂತದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು.

~ ತಿಳಿ ಗಾಳಿಗೆ ಮೈ‌ ಎಲ್ಲವು ಸೊಕಾಗಿದೆ,
        ಹನಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನಸೆಲ್ಲವು ಮಂಕಾಗಿದೆ.

                                                     @ದಿlip

ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯ !


ನುರೊಂದು ಪಾಲು ನನಗೇತಕೆ,
ನಿನ್ನೊಂದು ಪಾಲು ನನಗಿಲ್ಲವೆ,
ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿದೆ,
ಅಡಚನೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
-ನಿಲ್ಲೋದು ಹೇಗೆ ಈ ಕೊಂಡಿಯಾ ಕಳಚಿ.

ಕೂಗುವೆನು ನಾನಿನ್ನು,
ಕಳಿಯೊದು ಹೇಗೆ ಈ ಕಾಲವ,
ಕಾಣಹೊಗಿದೆ ನಾ ಕುರುವ ಜಾಗ,
ಜೊತೆಗಾರತಿ ನೀನಿಲ್ಲದೆ.

ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆನು ನಿನ್ನೀ ಕಲ್ಪೆನೆಯ ಕಾದಂಬರಿಗಳ,
ತಿಳಿ ಹೇಳು ನಿನ್ನ ಈ ಬರಹಗಾರನಿಗೆ,
ಮರುಜನ್ಮವೇ ನಮ್ಮ ಈ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿ.

ಸಾಲಲ್ಲವೇ ಈ ಸಮಾದಾನ,
ಬೇಕಲ್ಲವೇ ಈ ಬಹುಮಾನ,
ಬರಹೇಳುವೆಯಾ ಆ ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ,
ಮುಗಿದಿದೆ ನಮ್ಮೀ ಮುಕ್ತಾಯ.

@ದಿlip

ಕಣ್ಣ ನೆನಪು

d5a800ed722526f45cb5ad1166b39473

 

ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನೊ ಮರಳ ಮೇಲೆ,
ನಿನ್ನ ಕವಿತೆ ಕವಿಯದೇ.
ದೂರವಾದ ಪಯಣವೂಂದು
ನಿನ್ನ ಈ ದಡಕೆ ಸೆಳೇಯದೇ.

ನಿನೇ ನಿನೇ ನನ್ನ ಕಣವರಿಕೆ,
ನಿನೇ ನಿನೇ ನನ್ನ ಕಳವಳ.

ಕಣ್ಣ ಬಿಂದು ಅಂಚಿಣ ಹನಿಯು ಕೂಡಾ
ಕಾತುರ ಪಡೆಯದೆ ನಿನ್ನ ಅರಸಿ,
ನಿನ್ನ ಈ ನೆನಪು ಜಾರಿ ಇಂದು
ಕಡಲು ಅಲೆಯೇ ಶಂತವಾಯಿತೇ.

ಅಲೆವಾ ಮನಕೆ ಪ್ರಾಯ ಬಂತೇನು
ಅರಳೊ ಮುಂಚೆನೇ, ಅಳಲ ಮುಟ್ಟಿತೇ,
ನಿನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೆಳತ ಮೀರಿ
ಸವಾರಿ ಮಾಡಿತೇ ನನ್ನ ಮನುಸು.

ಹಗಲ ಕಳೆವ ಮುನ್ನ
ಕಳದೇ ಹೋಯಿತೇ ಕಣ್ಣ ನೆನಪು..

@ದಿlip

ಇವಳೇನ ಇವಳೇನ….

ಇವಳು ಹರೆಯಾ ತುಂಬಿದ ಹೆಣ್ಮಗಳೆನ,
ಇವಳು ಹರೆಯಾ ತುಂಬಿದ ಹೆಣ್ಮಗಳೆನ.

ಹೊತ್ತು ಮುನಿಗೆದರೆನ,
ಇವಳ ಹೊನಲಿನಾಟ.

ಇಗೊಮ್ಮೆ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಬೆಂದುಹೊಗುವಳೆನ
ಇವಳು~ ಹರೆಯಾ ತುಂಬಿದ ಹೆಣ್ಮಗೆಳೆನ,
ಹರೆಯಾ ತುಂಬಿದ ಹೆಣ್ಮಗೆಳೆನ.

ಚೆಂದದಿ ಅಂದದಿ ತುಂಬಿರುವಳು,
ಕರೆದರೆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಕಾಡುವಳೆನ.

ಊರವಳಗಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಇವಳು,
ಮತ್ತೆಂದು ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಇವಳೆನ.

ಇವಳು ಹರೆಯಾ ತುಂಬಿದ ಹೆಣ್ಮಗಳೆನ,
ಇವಳು ಹರೆಯಾ ತುಂಬಿದ ಹೆಣ್ಮಗಳೆನ.

ಬಿಸುವ ಪಗಡೆಗೆ ಸಿಗುವಳ ಇವಳು,
ಅಂಜುವ ಅಳುಕ ಬಿಟ್ಟವಳೆನ.

ಸಿಹಿ ಅಂಚಿಗೆ ತಾಕಿ,
ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಡಿಗೆ ಕರಗಿತೇನ.

ಬಿಂಕವ ಬಿಟ್ಟು ಬನದಾ ಮರೆಯಲಿ,
ಬೆರೆಯುವಳೆನ.

ಇವಳು ಹರೆಯಾ ತುಂಬಿದ ಹೆಣ್ಮಗಳೆನ,
ಇವಳು ಹರೆಯಾ ತುಂಬಿದ ಹೆಣ್ಮಗಳೆನ.

~ಸುಖದಾ ಸಲ್ಲಾಪಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದಳೆನ,
ಇವಳೆನ,ಇವಳೆನ, ನನ್ನ ಆ ಒಡತಿ,
ಮನದಾಳಾದ ಮಡದಿ.

                                                                                    @ದಿlip

ಇವಳೇನ ಇವಳೇನ….

8712ad956d16734084100a10f24c44ab

 

ಇವಳು ಹರೆಯಾ ತುಂಬಿದ ಹೆಣ್ಮಗಳೆನ,
ಇವಳು ಹರೆಯಾ ತುಂಬಿದ ಹೆಣ್ಮಗಳೆನ.

ಹೊತ್ತು ಮುನಿಗೆದರೆನ,
ಇವಳ ಹೊನಲಿನಾಟ.

ಇಗೊಮ್ಮೆ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಬೆಂದುಹೊಗುವಳೆನ
ಇವಳು~ ಹರೆಯಾ ತುಂಬಿದ ಹೆಣ್ಮಗೆಳೆನ,
ಹರೆಯಾ ತುಂಬಿದ ಹೆಣ್ಮಗೆಳೆನ.

ಚೆಂದದಿ ಅಂದದಿ ತುಂಬಿರುವಳು,
ಕರೆದರೆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಕಾಡುವಳೆನ.

ಊರವಳಗಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಇವಳು,
ಮತ್ತೆಂದು ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಇವಳೆನ.

ಇವಳು ಹರೆಯಾ ತುಂಬಿದ ಹೆಣ್ಮಗಳೆನ,
ಇವಳು ಹರೆಯಾ ತುಂಬಿದ ಹೆಣ್ಮಗಳೆನ.

ಬಿಸುವ ಪಗಡೆಗೆ ಸಿಗುವಳ ಇವಳು,
ಅಂಜುವ ಅಳುಕ ಬಿಟ್ಟವಳೆನ.

ಸಿಹಿ ಅಂಚಿಗೆ ತಾಕಿ,
ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಡಿಗೆ ಕರಗಿತೇನ.

ಬಿಂಕವ ಬಿಟ್ಟು ಬನದಾ ಮರೆಯಲಿ,
ಬೆರೆಯುವಳೆನ.

ಇವಳು ಹರೆಯಾ ತುಂಬಿದ ಹೆಣ್ಮಗಳೆನ,
ಇವಳು ಹರೆಯಾ ತುಂಬಿದ ಹೆಣ್ಮಗಳೆನ.

~ಸುಖದಾ ಸಲ್ಲಾಪಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದಳೆನ,
ಇವಳೆನ,ಇವಳೆನ, ನನ್ನ ಆ ಒಡತಿ,
ಮನದಾಳಾದ ಮಡದಿ.

                                                                            @ದಿlip

ಸನಿಹದ ದಾರಿಯಲಿ

pic

 

ನನ್ನ ಈ ಪಯನದ ಅಂಚಿನಲಿ‌,
ನಿನ್ನದೆ ಹೆಸರನು ಬರೆದಿರುವೆ.
ತಯಾರಾಗು ನೀ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ಕೊಂಡೊಯ್ಯವೆನು ನನ್ನಲ್ಲೆ.ಗಮನ ಹರಿಸದಿರು ನಿನ ಎಲ್ಲಿ,
ನಾನೆ ನಿಂತಿರುವೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ,
ಕಾಡದಿರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ,
ಕೊಡುವೆನು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯ.


ಇದೇ ಹರ್ಷ ನಮಗಿಂದು,
ಮನೊವುಲ್ಲಾಸಿನ ನನಗಿನ್ನು.
ತಯಾರಾಗು ನೀ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ಕೊಂಡೊಯ್ಯವೆನು ನಾನ್ ನಲ್ಲೆ.


ಸೆಳೆಯುವ ಕನಸು ನನಗಿರಲಿ,
ಸೆರುವ ಆಸೆ ನಿನಗಿರಲಿ,
ಹಾದಿಯ ಹಿಡಿದು ಹರಿಸಿರುವೆ,
ಹರಕೆಯ ತಿರಿಸು ನಿನ ಇನ್ನು.


ನಲ್ಮೆಯ ನಿನ್ನ ಈ ಗಮನದಲಿ,
ಗಿಚಿರುವೆ ನಾಲ್ಕಾರು ಪದಗಳಲಿ.
ಪದಗಳ ಕರೆಯುವ ಆಸೆಯಲಿ,
ಕೊರಗಿದೆ ಹೃದಯ ನಿನ್ನಲ್ಲೆ.


ತಿರದ ಹತ್ತಿರ ನಿ ಬರುವೆ,
ಮೈಯನು ಸೊಕದೆ ನಿ ಹೊಗುವೆ,
ದೂರದಿ ನಿಂತು ಕಾಯುವೆನು, 
ಸನಿಃಹ ಸೊಕದೆ ನಿ ಹೊಗುವೆಯಾ.


ನಿನ್ನಯ ನೆನಪಿನ ದೋಣಿಯಲಿ,
ತೇಲಿಹೊಗು ನಾವಿ(ನೇ)ಕನು(ನೇ)….


                                                                                                                                      @ದಿlip 

ಸಿಹಿ ಹನಿ

ಎಲೇ ಹುಡುಗಿ, ನೀ ಕರೆದರೆ ಸಾಕ ಮನೆ ಕಡಿಗೆ, ಹಿಡಿದ ಬರತೇನ ಕರಿ‌ನೆರಳ. ತಿಳಿದ ನಿನ ನೀ ನುಡಿಯ, ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿನ ಮಾತೆಲ್ಲಾ. ಸಿರಿತನದ ಮಾತ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಬಡವನ ಬಾದೆ ನೀ ತಿಳಿಯ. ಚವಡಿಯಕಟ್ಟಿಯ ಅಂಗಳಕ ಸುಳಿದರೆ ಸಾಕ ನೀ ಇನ್ನು, ತರ ತರ ಮಂದಿಯ ಕಣ್ನಗಳ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಹಾಸಿ ಸುಳಿತಾವ. ಕಷ್ಟಾ ಆದರ ಎನಂತ, ಇಷ್ಟಾ ಆಗಿ ನೀ ಗೆಳತಿ.. ಎಲೇ ಹುಡುಗಿ, ನೀ ಕರೆದರೆ ಸಾಕ ಮನೆ ಕಡಿಗೆ, ಹಿಡಿದ ಬರತೇನ ಕರಿ‌ನೆರಳ.

ಎಲೇ ಹುಡುಗಿ,
ನೀ ಕರೆದರೆ ಸಾಕ ಮನೆ ಕಡಿಗೆ,
ಹಿಡಿದ ಬರತೇನ ಕರಿ‌ನೆರಳ.

ತಿಳಿದ ನಿನ ನೀ ನುಡಿಯ,
ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿನ ಮಾತೆಲ್ಲಾ.
ಸಿರಿತನದ ಮಾತ ಬೇಕಿಲ್ಲ,
ಬಡವನ ಬಾದೆ ನೀ ತಿಳಿಯ.

ಚವಡಿಯಕಟ್ಟಿಯ ಅಂಗಳಕ
ಸುಳಿದರೆ ಸಾಕ ನೀ ಇನ್ನು,
ತರ ತರ ಮಂದಿಯ ಕಣ್ನಗಳ
ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಹಾಸಿ ಸುಳಿತಾವ.

ಕಷ್ಟಾ ಆದರ ಎನಂತ,
ಇಷ್ಟಾ ಆಗಿ ನೀ ಗೆಳತಿ..

ಎಲೇ ಹುಡುಗಿ,
ನೀ ಕರೆದರೆ ಸಾಕ ಮನೆ ಕಡಿಗೆ,
ಹಿಡಿದ ಬರತೇನ ಕರಿ‌ನೆರಳ.                                                                                         @ದಿlip

 

ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಇನ್ನೇನು….!

Charming-baby-girl-beaitiful-painting

ಗೆಳತಿಯೆ ನೀ ಬರದೆ ಹೋದರೆ,

ಕದಲಿತೆ ನನ್ನ ದಾರಿ,

ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಇನ್ನೇನು.

ಸನಿಹವ ನೀ ಮರೆತರೇನು, 

ತಾಳೆನು ನಾನು ಇನ್ನು,

ಕೃತಘ್ನಳಾಗೆ ನೀ ಬಹು ಬೇಗ.

ತುಂಟತನದಾ ಮಾತುಗಳಿಗೆ, 

ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯಕಳೆದು,

ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಇನ್ನೇನು.

ನಡೆದರೆ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ,

ತಿರುಗೆಯಾ ಮೌನ ಮುರಿದು,

ನನಗೆಲ್ಲಾ ನಿನೇ ಇನ್ನೇನು.

ಕೂತರು.. ನಿಂತಹಾಗೆ,

ನಿಂತರು.. ಕೂತಹಾಗೆ,

ಹೀಗೆನೇ ಅರಳು ಮರಳು.

ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಇನ್ನೇನು.

ಬಯವ ನೀ ಬಿಡದೆ ಹೋದರೇನು,

ಜಗಕೆಲ್ಲಾ ನಾವೇ ಜೋಡಿ ಇನ್ನು.

ಹಾರಾಡು ನೀ ಸ್ವಚ್ಛಂದದಿ ಇನ್ನೇನು.

ನಿನ್ನ ನಗೆಯು, ನನ್ನ ಮರುಳು

ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯು, ನನ್ನ ಗುಂಗು

ಇದೇನೆ ನನ್ನ ಗೋಳು.

ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಇನ್ನೇನು.

ಮಲಗೆ ನೀ ಕೂಸುಮರಿ,

ಮುದ್ದಾಡುವೆ ಪ್ರತಿದಿನ

  ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಇನ್ನೇನು.

                                                                                                      @ದಿlip

ನಮ್ಮೂರು ಶಿರಿಯೂರು.

 

This slideshow requires JavaScript.

   

ಸಂಭ್ರಮದ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತುಗಳಲಿ, ಈ ಹೆಜ್ಜೆಯು ಕೊಡಾ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನೆನಪುಗಳು ಕೂಡಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಮೆರಗು, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಭಾವ ಚಿತ್ರಗಳು, ಈ ಬದುಕಿಗೂ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥವಾಗಿದೆ . ವರ್ಷದ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬಾರಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡುವುದು ಮರು ವರ್ಷಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಡಿದರೆ ಸಂಗೀತ , ಕೂಡಿ ನಡೆದರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು , ಕೂಡಿ ಕುಣಿದರೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಜಾತ್ರೆನೆ.

ಇವರೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರತಿಗಳ ಪ್ರತಿಮೆನೇ ಹವ್ದು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪರ್ಯಾಯ ದಾರಿಗಳಲಿ ಪ್ರಭಾವಿತರೇ ಹವ್ದು. ಈ ಸಮ್ಮಿಲನಗಲ್ ಕ್ಷಣ ಅದ್ಬುತಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತ.

ಇದರ ಪೀಠಿಕೆನೆ ಹೀಗೆ, ಇನ್ನ ಇದರ ಗದ್ಯಪಾಠ ಹೇಗೆ? ನೋಡುನ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರನ ರೂಪ.

ಶಿರಿಯೂರ್, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ, ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯನಿ ಮತ್ತು ಕತೃ ಒಂದೇ ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಇವರೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಮೆ, ಗರಿಮೆ. ಅವರೇ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಪರಮ ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವರ ಈ ಮಾರ್ಗದ ದಾರಿಯೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದಾರಿ ದೀಪ. ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗರ್ಭದಲಿ ನಾವುಗಳು ಇರುವುದೇ ನಮಗಿದರ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ್. ನಮೋ ಶ್ರೀ ಶಿದ್ದೇಶ್ವರ.

ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಆಗಸದಲಿ, ಕಡು ಹಸುರಿನಾ ತಂಪು ನಮ್ಮೂರು. ನೋಡ ಇದರ ವಿವರಣಾ ರೂಪ.

ಇದು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಸಮ್ಮಿಲನಗಳ ಹೊಸ ರೂಪ. ಅವರಿಲ್ಲಾ, ಇವರಿಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾ.ಇಲ್ಲಿ ಇಹರು ಮೇಧಾವಿಗಳ ದಂಡು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರತ್ಯ್ಕ್ಷ ದರ್ಶಿಎಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮಿ ಯೋಧರು, ನಿರ್ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಚಾಲಕರು ಸಾಲುಗಳು, ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಇವರೆಲ್ಲಾ ಮೊದಲ ಪುಟಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಹರು. ಮತ್ತೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರೈತಾಪಿ ಬಂದುಗಳು.

ಹೀಗೊಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ವಿಜೇತೆಯೋ ಹವ್ದು, ನಮ್ಮೂರಿನ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರು, ಇವರ ಸಾಧನೆಯು ಅಪಾರ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕೈ, ಇವರ ಹೋರಾಟ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ದತಿಯ ನಿರ್ಮೊಲನೆ, ಇವರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯ ತಾಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲೊಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಜನಪದಗಳ ಹಾಡು ಕಟ್ಟಿ, ಹಾಡುವುದು. ಅದೇನೋ ಹೇಳತೀವಲ್ಲ ನಾವುಗಳೂ ಎಸ್ಟೆಂಪೊರೆ ಸಿಂಗರ್ (ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್). ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಮೂಡಿಬಂದ ನಿಮಗೊಂದು ಸಲಾಮು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವು ಇವರಾದರು (TV9 ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ).

ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಜ್ಜಿ. –ಗುರಮ್ಮ ಸಂಕಿನ.

ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದರ ಪಾತ್ರವು ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರದ ಭಂಡಾರದಂತಿರುವ ಶಾಲಾಕಾಲೇಜುಗಳು, ಇದರ ಕೊಡುಗೆಯು ಅಪಾರ, ಇವೆಲ್ಲಾ ನಮೆಲ್ಲರ ಬೆಳಕಿನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಕೇತ.

ನಮ್ಮದಿದು ನಮ್ಮದಿದು ಸುಂದರ ಶಾಲೆ,

ಕಲಿಯಲು ಚೇತನ ಹೊಸಬಾಳಿಗೆ ಸಾಧನ,

ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪಾವನ,

ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪಾವನ.

ಒಂದೇ ಹೇಳೋದಾದರೆಎನ ಇಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ, ಏನ ಎಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ, ಎಂಬುವ ಮಾತುಗಳೇ ಇಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ.

ಬೆಳಗಿನ ಆ ಮುಂಜಾನೆಯ ಘಂಟೆ ನಾದದಿಂದ ಸಾಗುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದಿನಚರಿ. ಈ ಘಂಟೆ ನಾದ ನಮ್ಮ ಗುರುಹಿರಿಯರ ಕಾಲದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ನಮ್ಮಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ.

ಕೋಳಿಯ ಕೂಗಿನ ರಾಗದಲಿ,

ಈ ನಾದವೇ ಒಂದು ತಾಳ.

ಇದೇ ಬೆಳಗಿನಾ ಸಂಯೋಜನೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಇನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲಾ, ಇದು ನಮ್ಮವಳಗೊಂದು ಖುಷಿ, ಹೊರಗೊಂದು ಖುಷಿ ಕಷ್ಟಗಳ ದಾರಿಯಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯು ಈ ಸಂಭ್ರಮ.

ಹೀಗೊಂದು ನೋಟ

ಆ ಊರ ಹೊರಗಿನ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯ ಮೇಲಿರುವ, ಆ ಆಂಜಿನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣಗಾವಲು, ಆ ಜೋಡಿ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿದರೆ ಸಾಕು ಅದ್ಭುತದ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲಿ ಆಗುಂಬೆಯೇ ಹೌದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಹೇಸುರುವಾಸಿ ಈ ನಾಮಾಂಕಿತದ ಪಡಿಗೇರಿ. ನಮ್ಮೂರಿನ ತುಂಗದಾನಾಗಳಲಿ ಒಂದಾದ ಕಣ್ಣಿಯರ ಭಾವಿ, ಇದು ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಅಚ್ಚು.

ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಕೋಟೆಯು ಹೌದು ಈ ಶೃಂಗಾರದ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು. ಎಲ್ಲದಕು ಮಿಗಿಲಾಗಿರು, ಸಪ್ತ ದ್ವಾರಗಳಲಿ ದಾಟಿ ಇರುವ ಆ ಕರುಣಾ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನ ಗರ್ಭಗುಡಿ. ತುಸು ದಾರಿ ದಾಟಿದರೆ ಸಾಕು. ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿಯೇ ಎಂದು ಪ್ರತೀತ ತಾಯಿ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಿ, ತುಸು ದೂರದಲಿ ಕೂಡಾ ಆ ವಚನಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಿತಾಮಹ ಬಸವಣ್ಣರ ನಾಡು, ಆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನೇರಳೆ ನಮ್ಮೆಲರ ಮೇಲಿರಲಿ.

ಆ ಸಮ್ಮಿಲನಗಳ ದಾರಿಯಲಿ ಬರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಿಮಾ ಮೂರ್ತಿಯೇ , ಶ್ರೀ ಗುರು ಲಿಂಗಯ್ಯಕ್ಕೆ ಚನ್ನವೀರ ಸ್ವಾಮಿ,ಇವರು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯು ಕೂಡಾ ಸರಳತೆಯ ಸಂಕೇತ. ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಈ ಎರಡು ಮೂರ್ತಿಯು ಮಾತೃಪಿತೃವಿನಷ್ಟು ಸಮಾನರು.

ಇಲ್ಲದಾ ರೂಪದೊಳು ಅದ್ದಿದಾ ದೇವಾ!

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಒಂದೇ ಏನೋ

ನೀ ಹೇಳೋ ಓ ಮನುಜ.

ಅಟ್ಟಡವಿ ಅಂಜಿಕಿಯು ನಿನಗೇಕೊ

ನೀ ಹೇಳೋ ಓ ಮನುಜ.

ಬಡತನ ಸಿರಿತನ ಕಳೆದಹೋಯತು

ನೀ ಹೇಳೋ ಓ ಮನುಜ.

ಪ್ರೀತಿ ತ್ಯಾಗ ಒಂದೇ ಏನೋ

ನೀ ಹೇಳೋ ಓ ಮನುಜ.

ಬಂದುಗಳು ಬಂದಾಯ್ತು,

ತನ್ನವರು ಎನ್ನವರು, ಏನಗಿಲ್ಲಾ ನೋಡಯ್ಯ ಓ ಮನುಜ.

ದಯಮಾಡು ಇನ್ನ ಏನು

ಮುಳುಗೋ ಸೂರ್ಯ ಹೊರಟಾಯ್ತು,

ಕೆನೆ ಹಾಲು ಹಸಿ ತುಪ್ಪಾ

ನಿನಗಿಂದು ಎಡೆಯಾಯ್ತು.

ನೀ ಹೇಳೋ ಓ ಮನುಜ, ಇದೆಲ್ಲಾ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯ ಸಂಕೇತ.

ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಮುಖ ಪುಟಕೆ

ನಮಗಿದರ ಅರಿವು ಇರಬೇಕು, ಊರು ಇಂದಾಕ್ಷಣ ಪೌರಾಣಿಕಿಕತೆಯ ಒಂದು ಕಹಳೆಯೇ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ಉಂಟು ಈ ಕಹಳೆಯಾ ನಂಟು. ಪೌರಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಶಂಶಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಲುವು, ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಾಲು ಸಾಲುಗಳು. ಹೊನಲಿನ ಜಾನಪದ ಪದಗಳು, ಪುರಾಣಿಕತೆಯ ಸಾರುವ ನಾಟಕಗಳು, ಮತ್ತೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸಾಗುವ ಜಂಟಿ ಪಗಡೆ ಪಂದ್ಯಗಳು. ಈ ಸೊಬಗಿನ ಅಂದ ಸವಿದರೆ ಚಂದ. ಇದರಂತೆಯೇ ಸಾಗುವ ಕ್ರೀಡಾ ಹುಚ್ಚು ಕಬ್ಬಡಿ,ಕ್ರಿಕೆಟ್,ಕುಸ್ತಿ ,ಬಂಡಿ ಓಟ, ಕಲ್ಲ ಎತ್ತುವ ಹುಮಸ್ತು, ಹೀಗೆ ನೂರಾರು. ಜೀವನದ ಬಂಡಿಯಲಿ ಆಗುವ ಅದ್ದೂರಿ ಕ್ಷಣಗಳು.

ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ,

ಕುಡಿನಡೆದರೆ ಸಂಸಾರ,

ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೇ ಸಂತಸದ ಸಹಬಾಳ್ವೆ,

ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲರ ಸಹಕಾರ.

ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೊಂದು ಅಗಸಿ, ಶಿರಿಯೂರಿನ ಅಗಸಿ,ಇಂತೆಯೇ, ಊರಿಗೊಂದು ಹೆದ್ದಾರಿ, ಊರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾವಳಿ,ಇದೆಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಾಭಿರುದ್ದಿಯ ಸಹಕಾರಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಸರಿದಾರಿ.

                                                                                                     ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮಿ ಈ ಬಂಧು.

                                                                                                                  @ದಿlip